foto1
Nicwałd
foto1
Podstawowa
foto1
w Nicwałdzie
foto1
imienia
foto1
Bł.Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

+48 56 4685425
spnicwald@gruta.pl
SP w NicwałdziePedagog - mgr Marta Kmiecik

wtorki 9:00 - 15:00

 

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - uzdolnionych, niepełnosprawnych, ze specyficznymi trudnościami      w uczeniu, z zaburzeniami komunikacji językowej, doświadczających niepowodzeń edukacyjnych czy też wykazujących innego rodzaju potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe nasza szkoła świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną                 w zakresie:

- zajęć dydaktyczno - wyrównawczych 

- zajęć logopedycznych

- zajęć rewalidacyjnych

- gimnastyki korekcyjnej

Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielamy na podstawie:

- orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;

- opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;

- rozpoznania dokonanego przez nauczyciela/nauczycieli bądź wychowawcę.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna organizowana jest przez Dyrektora szkoły, udzielają jej nauczyciele, wychowawcy oraz pedagog szkolny. W ramach działań współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz specjalistami, rodziną dziecka.

Egzamin ośmioklasisty

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - PedagogicznaCopyright © 2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie_ZK 2020 Rights Reserved.